Regulamin zakupów


KLIKNIJ, ABY POBRAĆ REGULAMIN SKLEPU LadneFelgi.pl

Sklep internetowy www.LadneFelgi.pl należy do firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowe Alufelgi
Kamil Taraszkiewicz z siedzibą główną w Suwałkach na ul. Łokietka 86E
Firma została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Suwałk pod numerem ewidencyjnym: 16360
Firma jest wpisana do CEIDG
NIP: 844 202 49 29
Regon: 200 187 653
e-mail: biuro@ladnefelgi.pl
tel.: 792 616 816*
*Koszt połączenia – wg. taryfy właściwego operatora.

Firma P.H.Alufelgi jest sprzedawcą, operatorem sklepu internetowego oraz administratorem danych osobowych.

W celu poprawnie wyświetlanej strony sklepu LadneFelgi.pl zalecamy z korzystania z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768, najnowszych wersji przeglądarek (Firefox, Google Chrom, Internet Explorer), obsługi JAVA oraz wtyczki Adobe Flash Player. Oczywiście niezbędnym elementem jest dostęp do internetu.
Klienta obowiązuje zakaz dostarczania Operatorowi portalu treści o charakterze bezprawnym. Umowa zawierana jest w języku polskim.

Produkty

Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie LadneFelgi.pl pochodzą z bieżącej produkcji oraz są produktami pełnowartościowymi. Posiadają pełną gwarancję producenta.

Koszty przesyłki

Koszt przesyłki po wpłacie na konto pokrywa Sprzedawca. Istnieje możliwość wysyłki towaru za pobraniem. W tym przypadku płatność należy uregulować w momencie odbioru towaru od kuriera. Koszt przesyłki za pobraniem 50 zł. Koszt przesyłki zagranicznej jest naliczany indywidualnie w porozumieniu z klientem.

Składanie zamówienia

Zamówienie wybranego towaru odbywa się przez dodanie go do koszyka. Następnie klient ma możliwość stworzenia konta w sklepie LadneFelg.pl lub ewentualnie dokonania zamówienia bez rejestracji. Po założeniu konta klient będzie mógł nim zarządzać. Kolejną czynnością jest wypełnienie formularza, który pojawi się po dokonaniu wyboru. Wypełnienie formularza jest dobrowolne, nie mniej jednak konieczne do złożenia zamówienia. Klient podaje w nim niezbędne dane teleadresowe ( imię, nazwisko, pełny adres, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku zakupu na firmę dane niezbędne do wystawienia faktury VAT). Adres e-mail podawany podczas składania zamówienia wykorzystywany jest do informowania klienta o stanie jego zamówienia. Zamówienie można również złożyć telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej przez podanie wyżej wymienionych informacji.

Dostępność produktów

Ze względu na bardzo szeroką ofertę felg aluminiowych oraz współpracę z wieloma dostawcami jesteśmy w stanie sprostać większości zamówień. Informacja o dostępnośći towaru oraz czas realizacji zamówienia zostanie przesłana drogą e-mail najpóźniej w następny dzień roboczy od momentu złożenia zamówienia. Cennik umieszczony w sklepie internetowym LadneFelgi.pl. nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa, a jedynie odzwierciedleniem oferty producenta na dany sezon, dlatego też, nie gwarantujemy Państwu pełnej dostępności produktów.

Momentem zawarcia umowy uznajemy - otrzymanie przez klienta potwierdzenia zamówionego towaru wraz z oświadczeniem woli Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji zgodnie z Art. 66[1].  § 1. Kodeksu Cywilnego (wysłanie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy, traktowane jest jako weryfikację dostępności produktu). Zamówienie zostanie potwierdzone drogą e-mail bądź telefonicznie najpóźniej  w następny dzień roboczy od momentu jego złożenia.
Zgodnie z art. 12 ustawy  z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Czas realizacji zamówienia


Wysyłka towaru następuje w ciągu 1-4 dni roboczych. W skrajnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych ze względu na bardzo dużą rotację towaru.

Sprawdzenie zawartości przesyłki / wymiana towaru

Zalecamy, aby w momencie odbioru przesyłki sprawdzali Państwo zgodność towaru ze złożonym zamówieniem. Jeżeli okażę się, że towar nie jest zgodny z zamówieniem prosimy o nieprzyjmowanie przesyłki oraz o poinformowanie sprzedawcy o tym fakcie. Przyspieszy to jego wymianę na prawidłowy. Nie wyłącza to, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W przypadku ewentualnych braków w przesyłce lub stwierdzenia, iż przesyłka została uszkodzona mechanicznie, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkody oraz pozostawienia Państwu jego kopii, bardzo istotne jest, aby czynność ta odbyła się w dniu dostawy. Po tym fakcie należy natychmiast powiadomić sprzedawcę w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

Reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją drogą e-mail na adres interwencje@LadneFelgi.pl lub drogą pocztową na adres firmy P.H. Alufelgi ul. Łokietka 86E 16-400 Suwałki. Klient ma możliwość również złożenia reklamacji logując się na swoim koncie na stronie sklepu LadneFelgi.pl.

Zwrot

Zgodnie z art. 7. 1. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie dziesięciu dni. Termin liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać drgą e-mail na adres interwencje@LadneFelgi.pl lub drogą pocztową na adres firmy P.H. Alufelgi ul. Łokietka 86E 16-400 Suwałki. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zadządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


UWAGA!! Prosimy o sprawdzenie czy felga pasuje, nie ociera i nie wystaje poza nadkole przed założeniem opon!

Zgodnie z Art. 563§ 2. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
P.H.ALUFELGI wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z art. 558 par. 1 kodeksu cywilnego.
Zgodnie z USTAWĄ z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.1) (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.)
Art. 10 ust. 3 Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach kiedy:
 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 6) dostarczania prasy,
 7) (7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

Płatność

Jedną z metod płatności za zakupiony towar jest płatność za pobraniem. Gotówkę przekazują Państwo osobie dostarczającej towar, kwitując jej odbiór.
Druga formą płatności jest opłacanie towaru przelewem, jednak należy pamiętać, iż wydłuży to czas realizacji zamówienia. Przelewu musi zostać zaksięgowane przez naszych pracowników. Nie akceptujemy potwierdzeń wykonania przelewu generowanych przez banki.

Dowód zakupu

Dowód zakupu znajduje się w przesyłce. Ceny podane w sklepie LadneFelgi.pl są cenami brutto.

Zasady reklamacji

I. Zalecamy sprawdzenie zamówionego towaru przy odbiorze.

II. Podstawą do rozpatrywania reklamacji jest wykazanie zakupu w naszym sklepie.

W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient ma do wyboru dwa sposoby reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:
1. Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy, jakim jest firma Przedsiębiorstwo Handlowe Alufelgi. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres interwencje@LadneFelgi.pl lub drogą pocztową na adres firmy P.H. Alufelgi ul. Łokietka 86E 16-400 Suwałki. Klient ma możliwość również złożenia reklamacji logując się na swoim koncie na stronie sklepu LadneFelgi.pl. o ile założył takowe konto podczas składania zamówienia.
2. Skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje towar bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a firma P.H.Alufelgi  jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

III. Reklamację należy zgłosić pisemnie.

 

Prosimy o wysłanie jej na adres e-mail: interwencje@LadneFelgi.pl lub drogą pocztową na adres firmy P.H. Alufelgi ul. Łokietka 86E 16-400 Suwałki. Klienta ma możliwość również złożenia reklamacji logując się na swoim koncie na stronie sklepu LadneFelgi.pl o ile takowe konto założył.

IV. W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, ewentualnie zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. W przypadku braku towaru na wymianę firma P.H.Alufelgi zobowiązuje się do zwrotu pieniążków za reklamowany towar. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8 zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

V. Koszty transportu towaru reklamowanego.

Reklamowany towar należy dostarczyć do  siedziby firmy P.H. Alufelgi w Suwałkach. 
Klient może również skorzystać ze środków transportów sklepu LadneFelgi.pl. W tym celu należy skontaktować się z Nami w celu ustalenia miejsca i terminu odbioru towaru. W tym przypadku reklamowany towar przesyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej do siedziby PH ALUFELGI.

W przypadku uznania reklamacji jakościowej klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z transportem towaru.

W innym przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie odrzucona przez producenta,  klient zostanie poinformowany o tym fakcie. Jeżeli jednak klient będzie miał wątpliwości, co do słuszności odrzucenia reklamacji, firma P.H.Alufelgi może poprosić za zgodą konsumenta o ekspertyzę firmy niezależnej/rzeczoznawcy w celu weryfikacji wady wskazanej przez klienta. Koszty związane z ekspertyzą przeprowadzoną przez inny podmiot gospodarczy czy rzeczoznawcę będą leżały po stronie konsumenta. W przypadku zasadności reklamacji koszty ekspertyzy pokryje firma P.H.Alufelgi. Ostatecznie kwestię zasadności reklamacji Klient może dochodzić przed sądem powszechnym.

Koszty transportu naliczane będą zgodnie z tabelą umieszczoną poniżej. Cennik umieszczony w tabeli jest poglądowy, firma P.H.Alufelgi  będzie pobierała faktycznie poniesione koszty.

Ceny w tabeli są cenami brutto. Usługa dotyczy przesyłki kurierskiej. Za usługi transportowe firma P.H. ALUFELGI wystawi fakturę VAT

  Ilość sztuk Koszt transportu w jedna strone Koszt transportu
w jedną stronę
Felgi
1-2 25
2-4 50Powyżej 4 szt. koszt transportu będzie naliczany indywidualnie z porozumieniu z klientem.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Ochrona prywatności.

Złożenie zamówienia w Sklepie równoznaczne jest z podaniem informacji kontaktowych oraz danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, jednak niezbędne są do przeprowadzenia transakcji. Przy wypełnianiu formularza system poprosi o podanie: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, a w przypadku zakupu na firmę dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. P.H.ALUFELGI nie wykorzystuje tych informacji w żaden inny sposób. Dane osobowe są przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Ważne:
 1) Zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej emblematy i inne oznaczenia widoczne na alufelgach mają charakter wyłącznie informacyjny - mają wskazywać, do jakiej marki lub modelu samochodu felga jest przeznaczona i nie mają sugerować, że jest to produkt oryginalny producenta samochodu.
Art. 1061. (50) 1. Ochrona z tytułu prawa z rejestracji wzoru nie przysługuje wytworowi, który stanowi część składową wytworu złożonego, używaną do naprawy tego wytworu w taki sposób, by przywrócić mu jego wygląd początkowy. 2. Osoby trzecie mogą korzystać z wytworu, o którym mowa w ust. 1, poprzez jego wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub poprzez składowanie takiego wytworu dla takich celów.
Koniec regulaminu.

Dane osobowe

1. Składając zamówienie w sklepie LadneFelgi.pl klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, które są niezbędne do tego celu. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje niezrealizowanie zamówienia. Klient obarczony jest odpowiedzialnością za podanie fałszywych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci sklepu internetowego ladnefelgi.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu usnięcia konta w sklepie LadneFelgi.pl prosimy o wysłanie takiej prośby drogą elektroniczną/pocztową bądź o bezpośredni kontakt z obsługą sklepu.


This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel