Ζάντες Hyundai IONIQ 5 NE - από 2021 58 kWh - 125kW / 58 kWh - 173kW

pixel