Horúca linka a pomoc
+48 87 737 1900
Po - Pi 8:00 - 16:00, So 9:00 - 14:00
...
Výrobca
x
Naozaj wesete odstrániť košíka produkty?

Nákupné predpisy

Nákupné predpisy platné od 03.09.2021 –kliknite na stiahnutie

Ochrana osobných údajov a Ochrana osobných údajov od 01/02/2022 - kliknite na stiahnutie

Internetový obchod www.ladnefelgi.pl patrí spoločnosti:
LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa
so sídlom v meste Suwałki na ul. Łokietka 86E
KRS č. 0000701439 | NIP: 844-236-09-46 | REGON 368612413 | Výška základného imania: 10 000, 00 zł
e-mail: biuro@ladnefelgi.pl
telefón: 87 737 19 00*
*Cena pripojenia - sadzbou správneho operátora.

Spoločnosť LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa je predajca, prevádzkovateľ internetového obchodu a správca osobných údajov.

Pre správne zobrazenie webovej stránky LadneFelgi.pl odporúčame použiť minimálne rozlíšenie obrazovky 1024x768, najnovšie verzie prehliadačov (Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer), podpora Java a doplnok Adobe Flash Player. Samozrejme, základným prvkom je prístup na internet.

Zákazníkovi je zakázané poskytovať Prevádzkovateľovi nezákonný obsah. Zmluva je uzatvorená v poľštine.§1. Produkty

Všetky výrobky predávané v obchode LadneFelgi.pl pochádzajú z bežnej výroby a sú plnohodnotnými produktmi. Majú plnú záruku výrobcu.

Pneumatiky sa považujú v súlade s poľskou normou PN-C-94300-7: 1997P za plnú hodnotu, ak nie sú staršie ako 36 mesiacov od dátumu výroby.§2. Platba a doručenie

Jeden z spôsobov platby za zakúpený tovar je platba pri dodaní. Môžete dať hotovosť osobe dodávajúcej tovar, s potvrdením prijatia.

Druhým spôsobom platby je platba tovaru bankovým prevodom, ale malo by sa pamätať na to, že predĺži čas objednávky. Prevody musia byť zaslané našimi zamestnancami. Neprijmeme potvrdenie o prevode uskutočnenom bankami / poštou.

Ak chcete skontrolovať aktuálne náklady a čas doručenia, pozývame vás, aby ste si prečítali podstránku Platba a doručenie.§3. Objednať

Zvolený výrobok sa objednáva pridaním do košíka. Potom má zákazník možnosť vytvoriť si účet v obchode LadneFelg.pl alebo prípadne objednať bez registrácie. Po vytvorení účtu bude klient schopný ho spravovať. Ďalším krokom je vyplnenie formulára, ktorý sa zobrazí po výbere. Vyplnenie formulára je dobrovoľné, je však potrebné objednať. Zákazník poskytne v ňom potrebné kontaktné údaje (meno, priezvisko, úplnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu av prípade nákupu údajov potrebných na vystavenie faktúry DPH pre spoločnosť). E-mailová adresa poskytnutá pri zadávaní objednávky sa používa na informovanie zákazníka o stave jeho objednávky. Objednávku je možné zaslať aj telefonicky a e-mailom poskytnutím vyššie uvedených informácií.§4. Dostupnosť produktov

Vzhľadom na veľmi širokú škálu produktov a spoluprácu s mnohými dodávateľmi sme schopní splniť väčšinu objednávok. Informácie o dostupnosti tovaru a čase objednávky budú zaslané e-mailom najneskôr v nasledujúci pracovný deň od okamihu zadania zákazky. Cenník umiestnený v elektronickom obchode LadneFelgi.pl. nie je obchodnou ponukou v zmysle zákona, ale len odrazom ponuky výrobcu pre danú sezónu, a preto nezaručujeme úplnú dostupnosť produktov.

V čase uzavretia zmluvy berieme na vedomie, že zákazník dostal potvrdenie objednaného tovaru spolu s vyhlásením o zámere predávajúceho na prijatie príkazu na vykonanie v súlade s čl. 66 [1]. § 1 Občianskeho zákonníka (zasielanie objednávky nie je rovnocenné uzatvoreniu zmluvy, považuje sa za overovanie dostupnosti produktu). Objednávka bude potvrdená e-mailom alebo telefonicky najneskôr nasledujúci pracovný deň od momentu jej odoslania.§5. Kontrola obsahu zásielky

Odporúčame, aby ste pri kontrole balíka skontrolovali zhodu produktu s objednávkou. Ak sa ukáže, že výrobok nie je kompatibilný s objednávkou, neakceptujte zásielku a informujte o tom predajcu. To urýchľuje jeho nahradenie správnym. Nevylučuje, neobmedzuje alebo pozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z nedodržania zmluvy so zmluvou.

V prípade chýbajúcich položiek na zásielke alebo v prípade, že zásielka bola mechanicky poškodená, požiadajte kurýra, aby napísal správu o poškodení a nechajte jej kópiu, je veľmi dôležité, aby sa táto činnosť uskutočňovala v deň dodania. Po tejto skutočnosti ihneď informujte predávajúceho na čísle Tel .: 87 737 19 00, aby ste čo najskôr vyriešili problém.

Ak sa po doručení zásielky zistí strata alebo poškodenie, ktoré nie je možné pozorovať z vonkajšej strany, dopravca určí stav zásielky na žiadosť oprávneného subjektu, oznámenú ihneď po zverejnení škody, avšak nie najneskôr do 7 dní od prijatia zásielky.§6. ThePrávo odstúpiť od zmluvy na diaľku

Skontrolujte, či ráfiky nemajú žiadne odchýlky, nezapadnú na vozidlo, netierajte sa proti závesným prvkom a nezaťažujte sa pred oblúk pred pneu! Rámy by sa mali skúšať na obidvoch nápravách vozidla. Informujte, prosím, kvalifikovaného technika, ktorý najprv zostaví pneumatiky. Montáž pneumatík nie je pre vyššie uvedenú operáciu potrebná.

Všetky informácie o odstúpení od zmluvy môžete nájsť na podstránke Právo odstúpiť od zmluvy na diaľku.§7. Doklad o kúpe

Faktúry za zakúpený produkt sú zasielané v elektronickej podobe. Preto je prijatie našej ponuky súčasne súhlasom s odosielaním faktúr v elektronickej podobe v zmysle ustanovení o dani z tovaru a služieb. Fiskálna faktúra je v balíku. Ceny uvedené v obchode LadneFelgi.pl sú hrubé ceny.§8. Pravidlá týkajúce sa sťažností

I. LadneFelgi.pl zodpovedá kupujúcemu za chybu predaného výrobku.

II. Základom pre posudzovanie sťažnosti je ukázať nákup v našom obchode. Sťažnosti predložené kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa nebudú posudzovať bez predajného dokladu alebo fotokópie.

III. V prípade tovaru, na ktorý výrobca poskytol záruku, má zákazník dva spôsoby propagácie nezlučiteľnosti zakúpeného tovaru so zmluvou:

 1. Zákazník má možnosť inzerovať tovar u predávajúceho, čo je spoločnosť LadneFelgi.pl. Takúto sťažnosť treba písomne ​​oznámiť a poslať e-mailom na adresu biuro@ladnefelgi.pl alebo poštou na adresu LadneFelgi.pl ul. Łokietka 86E 16-400 Suwałki. Zákazník má tiež možnosť podať sťažnosť tým, že sa prihlási do svojho účtu na internetovej stránke LadneFelgi.pl, ak vytvorí takýto účet pri zadávaní objednávky.
  Odporúča sa, aby spotrebiteľ, ktorý podal sťažnosť, opísal dôvod sťažnosti, poskytol predávajúcemu žiadosť a poskytol kontaktné údaje.
  Skontrolujte, či ráfiky nemajú žiadne odchýlky, nezapadnú na vozidlo, netierajte sa proti závesným prvkom a nezaťažujte sa pred oblúk pred pneu! Rámy by sa mali skúšať na obidvoch nápravách vozidla. Informujte, prosím, kvalifikovaného technika, ktorý najprv zostaví pneumatiky. Montáž pneumatík nie je pre vyššie uvedenú operáciu potrebná.
  Podľa čl. 557. § 1. Predávajúci je oslobodený od zodpovednosti podľa záruky, ak kupujúci vedel o vade v čase uzatvorenia zmluvy. V súlade s článkom 563 § 1 TK počas predaja medzi osobami vykonávajúcimi obchodnú činnosť, straty nároky vyplývajúce zo záruky nastávajú vtedy, keď kupujúci tovar nekontroloval včas a spôsobom prijatým pre takéto veci a okamžite neinformoval predávajúceho o zistenej chybe a chyba sa objavila až neskôr - ak neoznámila predajcu ihneď po jeho zistení.
  Spoločnosť LadneFelgi.pl vylučuje zodpovednosť podľa záruky v súlade s čl. 558 párov 1 Občianskeho zákonníka.
 2. Making use of the rights resulting from the granted guarantee - in this case the customer advertises the goods directly with the guarantor (the entity granting the guarantee).
  Podrobnosti o záruke nájdete na stránke Všeobecné záručné podmienky..

IV. Ak sa reklamácia týkajúca sa kvality akceptuje alebo sa zistí, že tovar nie je v súlade so zmluvou, kupujúci môže požadovať: uvedenie do súladu so zmluvou voľnou opravou alebo výmenou za novú, prípadne požiadať o zníženie ceny alebo odstúpiť od ak je vada významná. LadneFelgi.pl nemusí s touto voľbou súhlasiť, môže za určitých podmienok navrhnúť iné riešenie, ale musí to byť vykonané za podmienok povolených zákonom.

V.Preprava inzerovaného tovaru.

Vadný tovar by mal byť doručený do sídla spoločnosti LadneFelgi.pl v meste Suwałki. Zákazník (spotrebiteľ) môže tiež použiť dopravné prostriedky v obchode LadneFelgi.pl. Na tento účel nás kontaktujte e-mailom, kde určite miesto a čas prijatia tovaru. Sťažnosť nemožno posudzovať bez toho, aby ste sa sťažovali. Sťažnosti predložené po uplynutí lehoty, nepresné alebo neúplné sťažnosti, sťažnosti vyplnené po termíne alebo sťažnosti vznesené neoprávnenou osobou sa považujú za nepodané.

V prípade prijatia reklamácie zákazník nenesie žiadne náklady spojené s prepravou tovaru.

V opačnom prípade, ak bude sťažnosť zamietnutá, zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný. Ak však zákazník má pochybnosti o práve na odmietnutie sťažnosti, spoločnosť LadneFelgi.pl môže požiadať spotrebiteľa o povolenie na získanie odborných znalostí nezávislých spoločností / odhadcov, aby overili chybu označenú zákazníkom. Náklady súvisiace so znalosťami vykonanými iným hospodárskym subjektom alebo odhadcom budú mať spotrebiteľ. Ak je sťažnosť odôvodnená, náklady na odborné znalosti budú pokryté LadneFelgi.pl. V konečnom dôsledku môže byť otázka legitímnosti sťažnosti podaná klientom pred spoločným súdom.

Náklady na dopravu sa vypočítajú podľa nasledujúcej tabuľky. Cenník umiestnený v tabuľke je ilustračný a LadneFelgi.pl zhromaždí skutočné vzniknuté náklady.

Ceny uvedené v tabuľke sú hrubé ceny. Služba sa vzťahuje na kuriérsku zásielku. LadneFelgi.pl vystaví faktúru za dopravu.

Počet položiek Náklady na jednosmernú dopravu
Ráfky 1-2 25
2-4 50

Nad 4 položky sa náklady na prepravu účtujú individuálne po konzultácii s klientom.

Záruka na predaný spotrebný tovar nevylučuje, neobmedzuje alebo pozastavuje práva kupujúceho v dôsledku nedodržania zmluvy so zmluvou.

VI. LadneFelgi.pl undertakes to respond to the consumer's complaint within 30 days from the date on which it was submitted.§9. Ochrana osobných údajov a Ochrana osobných údajov

Internetový obchod LadneFelgi.pl vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie rešpektovania súkromia a ochrany osobných údajov poskytovaných počas používania webových stránok a nakupovania v obchode a na tento účel vykoná všetky potrebné kroky.
Vzhľadom na atraktívnu politiku zľavy uskutočňujeme osobné údaje na neurčité obdobie. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu a vymazanie. Aby ste sa oboznámili s našimi zásadami zhromažďovania a uchovávania osobných údajov, pozývame vás, aby ste si prečítali Pravidlá ochrany osobných údajov a ochrany údajov..§10. Iní

Ochranné známky v názve aukcie a opis výrobku sa používajú na označenie účelu výrobku. Ich používanie je informatívne.

LadneFelgi.pl ponúka originálne a takzvané okraje. náhrady. Originálne ráfiky vyrábané automobilom sú označené v názve aukcie a na výrobnej karte ako Originál s označením výrobcu. Disky, ktoré nie sú označené ako originálne, sú ráfiky Racing Line, ktoré sú uvedené na karte výrobku, ako aj v obchodných dokladoch, záručná karta. Modely RacingLine môžu obsahovať priemyselné vzory registrované pre autorizované autá (OEM). Rámy Racing Line obsahujúce priemyselné vzory majú príslušné informácie v kartách produktov, obaloch a predajných dokumentoch. Rámy Racing Line obsahujúce dizajny registrované pre autorizované vozidlá sú určené len na použitie s cieľom obnoviť pôvodný vzhľad vozidla (článok 106 ods. 1) Práva duševného vlastníctva a článok 110 Nariadenie o dizajnoch Spoločenstva č. 6/2002, porov. rozsudok Súdneho dvora EÚ z 20. decembra 2017, uverejnený v spojených veciach C-397/16 a C-435/16). Používanie originálnych ráfikov a ráfiky Racing Line bez akéhokoľvek iného dizajnu môže byť ľubovoľné podľa výberu zákazníka.

Záleží nám na vašom súkromí

Obchod používa cookies na poskytovanie služieb v súlade so Zásadami cookies . Vo svojom prehliadači môžete definovať podmienky pre ukladanie alebo prístup k súborom cookie.

Close
pixel