...
Výrobca
x
Naozaj chcete odstrániť produkty z košíka?

Všeobecné záručné podmienky

 

 

Reklamácie sú kolesá, ktoré sa v čase nákupu alebo počas prevádzky závodu ukázali ako chybné (z dôvodu chýb vo výrobnom procese, konštrukčných a materiálnych vad).

 

Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené vonkajšími príčinami, ako sú mechanické poškodenie, kontaminácia, nesprávna prevádzka alebo údržba, nesprávne použitie spotrebného materiálu, ako aj nezlučiteľné so zamýšľanou prevádzkou..

 

Výrobné vady musia byť nahlásené do dvoch týždňov od ich zistenia telefonicky na oddelení služieb zákazníkom LADNEFELGI.PL alebo zaslaním e-mailu na adresu interwencje@ladnefelgi.pl

 

 

POZNÁMKA - kolesá by mali vyskúšať auto pred nastavením pneumatík.

 

Obchod LADNEFELGI.PL nezodpovedá za škody spôsobené chybami produktu alebo reklamáciou.

Záruka na predaný spotrebný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje kupujúceho v dôsledku nesúladu.

Záručné podmienky by sa mali posudzovať v spojení s týmito všeobecnými podmienkami.

 

Racing Line

 

1. Spoločnosť PH WHEELS poskytuje záruku na 36-ročné zliatinové disky RACING LINE na výrobné chyby od dátumu zakúpenia v 12 mesiacoch po lakovanie, na chrómované disky, na ktoré sa záruka vzťahuje 24 mesiacov, vrátane 12 mesiacov na vrstvu laku.

 

2. Základom pre zváženie záruky je poskytnúť kupujúcemu platný doklad o zakúpení dátumu predaja reklamovaného produktu.

 

3. Po prijatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zhodu tovaru s predloženou objednávkou, musí sa vykonať akcia pred namontovaním pneumatík na kolesá.

 

4. V prípade nesúladu so zmluvou má kupujúci právo podať písomnú reklamáciu obsahujúcu popis reklamácie:

 

-do 7 dní od dodania tovaru na miesto určenia, ak má výrobok výslovné vady - to znamená na základe vonkajšieho vzhľadu

 

- do jedného roka po dodaní tovaru na miesto určenia, ak je položka skrytá, vady až do ukončenia vykonaním technickej prehliadky, najneskôr však do 7 dní odo dňa zistenia vád.

 

5. Odhalené vady počas záručnej doby budú opravené bezplatne. Oprava / výmena výrobku bude vykonaná čo najskôr, nie dlhšie ako 21 dní od dátumu reklamácie.

 

6. Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené vonkajšími príčinami, ako sú mechanické poškodenie, kontaminácia, nesprávna prevádzka alebo údržba, nesprávne použitie spotrebného materiálu, ako aj nezlučiteľné s plánovanou prevádzkou a odporúčaniami výrobcov vozidiel.

 

7. Táto záruka sa nevzťahuje na prípadné neoprávnené opravy počas životnosti skrutiek / matíc iné ako tie, ktoré odporúča predajca, zmien v dizajne alebo použití výrobku v súlade so špecifikáciami.

 

8. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby si prečítal podmienky používania kolies, ktoré sú pripojené k zásielke.

 

9. Kolesá sa môžu používať iba v pevných vozidlách. Pred použitím skontrolujte pneumatiku kolies. Pripojte kolesá k náboju, aby ste zistili, či sa niečo neotrie (blatník, kyvné rameno, brzdové strmene ...). Je koleso nevyčnieva z podbehu kolesa.

 

10. V prípade kolies s montážou / pneumatikami nie je možné vrátiť náhradu.

 

11. Predávajúci nezodpovedá za stav vozidla v prípade náhradných dielov, ktoré kupujúci svojvoľne zmontuje.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel