Disky Hyundai Santa Fe IV (TM) - od 2018 2.0 T - 175.2 kW

pixel