Infolinia i pomoc
+48 87 737 1900
Pn - Pt 8:00 - 16:00, Sob 9:00 - 14:00
...
Producent
x
Czy na pewno chcesz usunąć produkty z koszyka?

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów obowiązujący od dnia 12.07.2022 - kliknij aby pobrać

Polityka prywatności oraz Ochrona Danych Osobowych od dnia 01.02.2022 - kliknij aby pobrać

Sklep internetowy www.ladnefelgi.pl należy do firmy:
LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa
z siedzibą główną w Suwałkach na ul. Łokietka 86E
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000701439 I NIP: 844-236-09-46 I REGON 368612413 I Wysokość kapitału zakładowego: 10 000,00 zł
e-mail: biuro@ladnefelgi.pl
tel.: 87 737 19 00*
*Koszt połączenia – wg. taryfy właściwego operatora.

Firma LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa jest sprzedawcą, operatorem sklepu internetowego oraz administratorem danych osobowych.

W celu poprawnie wyświetlanej strony sklepu LadneFelgi.pl zalecamy do skorzystania z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768, najnowszych wersji przeglądarek (Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer), obsługi Java oraz wtyczki Adobe Flash Player. Oczywiście niezbędnym elementem jest dostęp do internetu.

Klienta obowiązuje zakaz dostarczania Operatorowi portalu treści o charakterze bezprawnym. Umowa zawierana jest w języku polskim.

§1. Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.

Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Sprzedawca – LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa
z siedzibą główną w Suwałkach na ul. Łokietka 86E
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000701439 I NIP: 844-236-09-46 I REGON 368612413

Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: www.ladnefelgi.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.

Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.

Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.

Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.

Wysłanie zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.

Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.

§2. Produkty

Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie LadneFelgi.pl pochodzą z bieżącej produkcji oraz są produktami pełnowartościowymi. Posiadają pełną gwarancję producenta.

Opony uważa się, zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997P za pełnowartościowe, w przypadku gdy nie są starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

§3. Płatność i dostawa

Jedną z metod płatności za zakupiony towar jest płatność za pobraniem. Gotówkę przekazują Państwo osobie dostarczającej towar, kwitując jej odbiór.

Druga formą płatności jest opłacanie towaru przelewem, jednak należy pamiętać, iż wydłuży to czas realizacji zamówienia. Przelewy muszą zostać zaksięgowane przez naszych pracowników. Nie akceptujemy potwierdzeń wykonania przelewu generowanych przez banki/pocztę. Sklep umożliwia zakupy na raty w Credit Agricole Bank Polska SA.

Aby sprawdzić aktualne koszty oraz czas dostawy, zapraszamy do zapoznania się z treścią podstrony Lista form płatności oraz Lista form dostaw.

§4. Składanie zamówienia

Zamówienie wybranego towaru odbywa się przez dodanie go do koszyka. Następnie klient ma możliwość stworzenia konta w sklepie LadneFelg.pl lub ewentualnie dokonania zamówienia bez rejestracji. Po założeniu konta klient będzie mógł nim zarządzać. Kolejną czynnością jest wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, który pojawi się po dokonaniu wyboru. Wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia jest dobrowolne, nie mniej jednak konieczne do złożenia zamówienia. Klient podaje w nim niezbędne dane teleadresowe (imię, nazwisko, pełny adres, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku zakupu na firmę dane niezbędne do wystawienia faktury VAT). Adres e-mail podawany podczas składania zamówienia wykorzystywany jest do informowania klienta o stanie jego zamówienia. Zamówienie można również złożyć telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej przez podanie wyżej wymienionych informacji.

§5. Dostępność produktów

Ze względu na bardzo szeroką ofertę produktów oraz współpracę z wieloma dostawcami jesteśmy w stanie sprostać większości zamówień. Informacja o dostępności towaru oraz czas realizacji zamówienia zostanie przesłana drogą e-mail najpóźniej w następny dzień roboczy od momentu złożenia zamówienia. Cennik umieszczony w sklepie internetowym LadneFelgi.pl. nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa, a jedynie odzwierciedleniem oferty producenta na dany sezon, dlatego też, nie gwarantujemy Państwu pełnej dostępności produktów.

Momentem zawarcia umowy uznajemy - otrzymanie przez klienta potwierdzenia zamówionego towaru wraz z oświadczeniem woli Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji zgodnie z Art. 66[1]. § 1. Kodeksu Cywilnego (złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy, traktowane jest jako weryfikację dostępności produktu). Zamówienie zostanie potwierdzone drogą e-mail bądź telefonicznie najpóźniej w następny dzień roboczy od momentu jego złożenia.

Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, w tym: informacje zawarte w samym Zamówieniu, Regulamin i Politykę Prywatności, Formy płatności oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów.

Niezwłocznie po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji lub z informacją o nie przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z podaniem przyczyn. W przypadku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na ustalonych warunkach.

§6. Sprawdzenie zawartości przesyłki

Zalecamy, aby w momencie odbioru przesyłki sprawdzali Państwo zgodność towaru ze złożonym zamówieniem. Jeżeli okażę się, że towar nie jest zgodny z zamówieniem prosimy o nieprzyjmowanie przesyłki oraz o poinformowanie sprzedawcy o tym fakcie. Przyspieszy to jego wymianę na prawidłowy. Nie wyłącza to, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W przypadku ewentualnych braków w przesyłce lub stwierdzenia, iż przesyłka została uszkodzona mechanicznie, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkody oraz pozostawienia Państwu jego kopii, bardzo istotne jest, aby czynność ta odbyła się w dniu dostawy. Po tym fakcie należy natychmiast powiadomić sprzedawcę pod nr. Tel.: 87 737 19 00 w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

§7. Prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość

Prosimy o sprawdzenie czy felgi nie posiadają odchyleń, pasuje do auta, nie ocierają o elementy zawieszenia i nie wystaje poza nadkole przed założeniem opon! Felgi należy przymierzyć na obu osiach pojazdu. Prosimy o poinformowanie wykwalifikowanego technika który będzie dokonywał montażu opon, aby wykonał te czynności w pierwszej kolejności. Montaż opon jest zbędny do wykonania powyższej czynności.

Wszystkie informacji dotyczące odstąpienia od umowy znajdują się na podstronie Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§8. Dowód zakupu

Faktury za zakupiony produkt są przesyłane w formie elektronicznej. W związku z tym, akceptacja naszej Oferty stanowi jednocześnie Twoją zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Paragon fiskalny znajduje się w przesyłce. Ceny podane w sklepie LadneFelgi.pl są cenami brutto.

§9. Zasady reklamacji

I. LadneFelgi.pl odpowiada wobec kupującego za wady sprzedanego towaru.

II. Podstawą do rozpatrywania reklamacji jest wykazanie zakupu w naszym sklepie. Reklamacje złożone przez kupującego nie będącego konsumentem nie będą rozpatrywane bez dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.

III. W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient ma do wyboru dwa sposoby reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:

 1. Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy, jakim jest firma LadneFelgi.pl. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres biuro@ladnefelgi.pl lub drogą pocztową na adres firmy LadneFelgi.pl ul. Łokietka 86E 16-400 Suwałki. Klient ma możliwość również złożenia reklamacji logując się na swoim koncie na stronie sklepu LadneFelgi.pl o ile założył takowe konto podczas składania zamówienia.
  Zaleca się aby konsument składający reklamację opisał przyczyny reklamacji, podał żądania wobec sprzedającego oraz podał dane kontaktowe.
  Prosimy o sprawdzenie czy felgi nie posiadają odchyleń, pasuje do auta, nie ocierają o elementy zawieszenia i nie wystaje poza nadkole przed założeniem opon! Felgi należy przymierzyć na obu osiach pojazdu. Prosimy o poinformowanie wykwalifikowanego technika który będzie dokonywał montażu opon, aby wykonał te czynności w pierwszej kolejności. Montaż opon jest zbędny do wykonania powyższej czynności.
  Zgodnie z art. 557. § 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
  Zgodnie z Art. 563§ 1. KC przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
  LadneFelgi.pl wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z art. 558 par. 1 kodeksu cywilnego.

 2. Skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje towar bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji).
  Szczegóły dotyczące gwarancji dostępne są na podstronie Ogólne warunki gwarancji.

IV. W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową kupujący może żądać: doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, ewentualnie zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy o ile wada jest istotna. LadneFelgi.pl nie musi zgadzać się z wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem.

V.Transportu reklamowanego towaru.

Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby firmy LadneFelgi.pl w Suwałkach. Klient (konsument) może również skorzystać ze środków transportu sklepu LadneFelgi.pl. W tym celu należy skontaktować się z nami drogą e-mail w celu ustalenia miejsca i terminu odbioru towaru. Reklamacja nie może być rozpatrywana bez reklamowanego przedmiotu. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wzniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się, jako niewniesione

W przypadku uznania reklamacji klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z transportem towaru.

W innym przypadku, gdy reklamacja zostanie odrzucona, klient zostanie poinformowany o tym fakcie. Jeżeli jednak klient będzie miał wątpliwości, co do słuszności odrzucenia reklamacji, firma LadneFelgi.pl może poprosić za zgodą konsumenta o ekspertyzę firmy niezależnej/rzeczoznawcy w celu weryfikacji wady wskazanej przez klienta. Koszty związane z ekspertyzą przeprowadzoną przez inny podmiot gospodarczy czy rzeczoznawcę będą leżały po stronie konsumenta. W przypadku zasadności reklamacji koszty ekspertyzy pokryje firma LadneFelgi.pl. Ostatecznie kwestię zasadności reklamacji Klient może dochodzić przed sądem powszechnym.

Koszty transportu naliczane będą zgodnie z tabelą umieszczoną poniżej. Cennik umieszczony w tabeli jest poglądowy, firma LadneFelgi.pl będzie pobierała faktycznie poniesione koszty.

Ceny w tabeli są cenami brutto. Usługa dotyczy przesyłki kurierskiej. Za usługi transportowe firma LadneFelgi.pl wystawi fakturę VAT.

Ilość sztuk Koszt transportu w jedną stronę
Felgi 1-2 25
2-4 50

Powyżej 4 szt. koszt transportu będzie naliczany indywidualnie w porozumieniu z klientem.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

VI. LadneFelgi.pl zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację konsumenta w ciągu 30 dni od dnia w którym została złożona.

§10. Polityka prywatności oraz Ochrona Danych Osobowych

Sklep internetowy LadneFelgi.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
Ze względu na prowadzoną przez nas atrakcyjną Politykę Rabatową, uzyskane dane osobowe przchowujemy przez czas nieokreślony. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usuwania. Aby zapoznać się z naszymi zasadami zbierania i przechowywania danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności oraz Ochroną Danych Osobowych.

§11. Pozostałe

Znaki towarowe znajdujące się w tytule aukcji oraz opisie produktu służą do wskazania przeznaczenia produktu. Ich użycie ma charakter informacyjny.

LadneFelgi.pl oferuje felgi oryginalne oraz tzw. zamienniki.
Oryginalne felgi wyprodukowane przez koncerny samochodowe są oznaczone w tytule aukcji oraz w karcie produktu jako Oryginalne ze wskazaniem producenta.
Felgi nieopisane jako Oryginalne to felgi RacingLine, co wskazane jest w karcie produktu, a także w dokumentach sprzedaży, karcie gwarancyjnej.
Wzory felg RacingLine mogą zawierać wzory przemysłowe zarejestrowane na rzecz uprawnionych koncernów samochodowych (OEM).
Felgi RacingLine zawierające cudze wzory przemysłowe opatrzone są stosowną informacją w karcie produktu, na opakowaniu oraz dokumentach sprzedaży.
Felgi RacingLine zawierające wzory przemysłowe zarejestrowane na rzecz uprawnionych koncernów samochodowych przeznaczone są wyłącznie do użycia w celu naprawy, aby przywrócić pierwotny wyglądu pojazdu (art. Art. 106 (1) Prawa własności przemysłowej i art. 110 Rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych nr 6/2002, por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 20 grudnia 2017 r. wydany w połączonych sprawach C-397/16 i C-435/16).
Wykorzystanie felg oryginalnych oraz felg RacingLine niezawierających cudzych wzorów może być dowolne według wyboru klienta.

Kupujący (w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług; nabywca towaru lub usługobiorca), akceptując niniejszy Regulamin sklepu i składając zamówienie, zawiera jednocześnie ze Sprzedawcą (w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług; podatnikiem) porozumienie w sprawie rozliczania faktur korygujących „in minus” o następującej treści:

Sprzedawca i Kupujący uzgadniają, że od dnia 1 stycznia 2022 r. w przypadku faktur korygujących „in minus”, na podstawie art. 29a ust. 13 i 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), następujące możliwe do zastosowania warunki obniżenia podstawy opodatkowania:

 1. Udzielony opust i obniżka ceny w drodze indywidualnych negocjacji, w tym także w drodze postępowania reklamacyjnego z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady (art. 20a ust. 10 pkt. 1 ustawy),

 2. Wartość zwróconych towarów (art. 29a ust. 10 pkt. 2 ustawy),

 3. Zwróconą Nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło (art. 29a ust. 10 pkt. 3 ustawy),

 4. Stwierdzona pomyłka w kwocie podatku na fakturze, skutkująca wystawieniem faktury korygującej do faktury, w której wskazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy),

 5. Obniżenia podstawy dokonuje się po spełnieniu warunków określonych w punktach a-d, w okresie rozliczeniowym, w którym Sprzedawca wystawił fakturę korygującą. Okresem tym będzie miesiąc, w którym Sprzedawca i Kupujący dokonają korekt rozliczeń z tytułu VAT.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel