Ζάντες Ford Mustang IV - από 1994 3.8 -193 KM

pixel